Zrobotyzowany dyfraktometr rentgenowski Stress-X

Występowanie naprężeń resztkowych to bardzo niekorzystne zjawisko dla obrabianych materiałów. Powstają one w momencie, gdy na tworzywo przestają działać zewnętrzne siły, na przykład zmiany temperatury, a potem zostaje odzyskana samorównowaga. Jak zostało wspomniane, naprężenia szczątkowe wpływają negatywnie na wykorzystywany lub modyfikowany materiał, ponieważ mogą znacznie zmniejszać wytrzymałość danego tworzywa wobec działania zewnętrznych sił. Dlatego istnieją różne techniki, które pozwalają mierzyć poziom tego zjawiska.
Dyfraktometr rentgenowski Stress-X

Stress-X dyfraktometr rentgenowski - przeznaczenie

Zrobotyzowany dyfraktometr rentgenowski Stress-X to zaawansowane urządzenie, które służy do pomiaru naprężeń szczątkowych w różnorodnych materiałach. Co ciekawe, prezentowany sprzęt umożliwia wykonanie badania za pomocą techniki nieniszczącej, Urządzenie analizuje zależności pomiędzy występującymi naprężeniami resztkowymi a właściwościami krystalograficznymi badanego tworzywa. Co więcej, tego typu dyfraktometr potrafi zmierzyć próbki o różnorodnych wymiarach czy pobrane z odmiennych tworzyw.

Dyfraktometr Stress-X - specyfikacja

Prezentowany dyfraktometr rentgenowski Stress-X mierzy dyfrakcję promieniowania elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości na obszarze atomowej sieci, zdeformowanej pod wpływem wystąpienia naprężeń. Co istotne, urządzenie można zamówić zarówno w wersji mobilnej, jak i kabinowej. Zrobotyzowane ramię, na którym znajduje się głowica pomiarowa, daje ogromne możliwości sprzętowi w kwestii różnorodnej specyfikacji próbek. Urządzenie posiada 6 stopni swobody w kwestii zakresów kątowych. Co więcej, sprzęt przeprowadza badania zgodnie z normami EN UNI 15305 oraz ASTM 915.

Gdzie kupić zrobotyzowany analizator naprężeń resztkowych Stress-X?

Zrobotyzowany analizator naprężeń resztkowych to bardzo zaawansowane technicznie urządzenie. Z tego względu należy go poszukiwać jedynie w zaufanych oraz wyspecjalizowanych firmach. Wśród nich zdecydowanie warto zwrócić uwagę na ITA. Przedsiębiorstwo ITA oferuje tego typu sprzęt w swojej bogatej ofercie. Co ważne, firma poza dostarczeniem sprawnego urządzenia zapewnia również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, fachowe doradztwo w wyborze, dedykowane oprogramowanie w języku polskim, a także przeprowadza zdalną prezentację interesującego egzemplarza.